Att köpa en Kattunge

Kattunge

    Kostnad 12 500 kr 

 • 3500 kr erläggs i tingningsavgift (återbetalas inte vid ångerköp)
 • 9000 kr erläggs vid hämtning av kattungen

 

    När du köper en kattunge av oss förväntar vi oss att:

 • Kattungen ska få ett livslångt hem
 • Kattungen tas om hand och att dess behov tillfredsställs
 • Kattungen hålls försäkrad

Vid köp av kattunge av oss ska du som köpare förvänta dig att kattungen är: 

 • Veterinärsbesiktigad, tidigast 7 dagar innan leverans
 • Grundvaccinerad mot kattpest och kattsnuva (vid 8v samt 12v) 
 • Avmaskad vid behov
 • Chipmärkt och registrerad med stamtavla i SVERAK´s register
 • Försäkrad med kattkullsförsäkning, samt har doldafelförsäkring hos Agria med giltighet drygt 3 år
 • Minst 12 veckor levereras, i enighet med djurskyddslag och att det inte längre diar på mamman
 • SAMT:
 • Att den får med sig mat som den är van vid och leksak/ filt med doft som den känner igen. 
 • Att jag som uppfödare finns tillhands för rådfrågning och stöd.